Midvinterblot - Reccegask å Uplands Nation

15 feb 17:30 - 22:00
Höghlärde, wälachtadhe män och kvinnor!

Uplands nation bjuder edher till gästabudh! Thenna nacht skallo midvinterblot hållas, ty gudharna må behagas! Upsala havfa stått wärd för stora offverfester wid midvinter med flera kungar närvarande. Thenna tradition må uppehållas för atthu garantera nationens wälfärdh och thes studenters hvälmående och framgång. Wij samlas en timma efter solenn nedgång för att intaga måltid medh underhållning af Wijkmanskius bleckius samt Discordia, och sända gåfvor till helgedomen.

Gudharna ware oss allom blijdh!

Föf för-drink: 14dk
Avfärd till Universitetshuset: 15.30
Gask: 17dk
Klädsel: Kavaj
Pris recentior: 235/245/255
Pris övrig: 275/285/295

Anmäl dig i inskrivningen eller genom att skicka ett mail till anmalan@uplandsnation.se senast 6/2

Kvällen avslutas med ett 04-släpp!
Gasque
Kräver nationskort
S:t Larsgatan 11
75311 Uppsala
Samarbetspartners