Inskrivning på Stockholms nation

25 jan 10:00 - 17:00
Upprepas mån, tis, ons varje vecka
Varmt välkomna Recentiorer till Stockholms nation. En introduktion av oss är överflödig, kom hit själv istället och ta reda på varför vi är Uppsalas bästa nation. 

Vår inskrivning återfinns i nationen bibliotek, och har öppet under följande tider:
Måndag - onsdag: 10-17
Torsdag: 10-16
Fredag: 11-16

A warm welcome Recentiorer to Stockholm's nation. An introduction of us is superfluous, come here yourself instead and find out why we are Uppsala's best nation.  

Our enrollment can be found in the nation's library, and is open during the following times:
Monday - Wednesday: 10-17 
Thursday: 10-16 
Friday: 11-16
Inskrivning
Kräver nationskort
Drottninggatan 11
75310 Uppsala
Samarbetspartners